Dansk Terrier Klubs Bull Image Gruppe

Effektiv lovgivning baseres på fakta, viden & erfaring

- ikke på myter & fordomme!

 

Opdateret 2015.08.18

Information

Oversigt

Her finder du en del af det materiale, der er knyttet til Dansk Terrier Klubs Bull Image Gruppes arbejde. Vores arbejde baseres kildemateriale, som vi kræver har en høj kvalitet. Vi lægger vægt på:
 • Videnskabelighed
 • Faglighed
 • Vederhæftighed
 • Metodevalg
 • Statistisk validitet
 • Dokumentation

Samt naturligvis angivelse af forfatter, periode, dato og kilder.
 

Meget af de flere tusind siders kildemateriale, som vi har indsamlet og behandlet, ligger desværre ikke tilgængeligt på internettet. Af ophavsretsmæssige årsager kan vi derfor ikke give adgang til det via vores webside.

Nyt kildemateriale

Vi er altid interesseret at modtage relevant kildemateriale og dokumentation. Vi er interesserede i alt væsentligt og vederhæftigt materiale uanset, om det kan tolkes for eller imod vores interesser.

Har du materiale eller links til materiale, som, du mener, er relevant for vores arbejde - og som overholder vores kvalitetskrav, er du meget velkommen til at sende det til:

Opdateringer via Facebook

Følg os på Facebook for at få besked om opdateringer på vores webside - og links til andet aktuelt materiale fra Folketinget, pressen, øvrige interessenter m.fl.

 

Hvis du 'Liker' vores Facebook side, kan du vælge at få vores opslag vist i dine 'Nyheder', ligesom du kan vælge at få 'Notifikationer' om vores opslag.

Antal bid i Danmark [ top ]

Bid på mennesker

 

Ulykkes Analyse Gruppen ved Odense Universitetshospital

Raceforbud har ikke nedsat bidske hundeangreb på mennesker.

 


 

Artikel i JP den 23. juli 2012, baseret på tal fra danske skadestuer.

 

Bid på hunde

 

Dyrlæger om antallet at bidepisoder

I følge dyrlægerne er antallet bidskader ikke faldet efter indførsel af den nye hundelov pr. 1/7 2010.


Foreningen Fair Dog har spurgt de dyrlæger, der via den danske dyrlægeforening afgav svar til hundeudvalgets betænkning, før vedtagelse af den nye hundelov.

 

Niveau for bidskader efter ny hundelov   
Dyrehospitalet Sydvestsjælland Samme
Bonderup Dyrlægepraksis Samme
Give Dyreklinik Samme
Dragør og Kastrup Dyreklinik Samme
Dyrlæge Christian Haldbo Samme
Saltum Dyreklinik Samme
Ringe Dyrehospital Samme
Dyrelægegården Mariendal Samme
Rynkeby Dyreklinik Samme
Familiedyrlægerne Hobro Samme
Blågård Dyreklinik Samme

 

Se de præcise svar i linket.

 

Undersøgelse af bidepisoder

Forening Fair Dogs undersøgelse af hundebid 1 år før og efter hundelovens indførsel viser, at der ikke er sket en nedgang i bid på andre hunde.

 

 

Foreningen Fair Dogs årlige undersøgelse, som er baseret på sager fra dyrlæger, politirapporter, aviser, internettet og ejer beretninger. Det er således ikke en statistik, men en undersøgelse af omfanget af bid-episoder i Danmark.

 

DKK om antallet af bidepisoder

Dansk Kennel Klub har flere gange i pressen udtalt sig om, at antallet af bidepisoder på hund er faldet siden indførsel af forbudslisten.

 

Dansk Terrier Klub bad 30. juli 2012 om dokumentationen for dette i forbindelse med Lise Lotte Christensens udtalelse til pressen.

 

Den 22/8 2012 svarede DKK, at

Udtalelsen fra Lise Lotte Christensen baserer sig på det faldende antal henvendelser til DKK om episoder med bid hund og hund imellem, som vi som organisation har oplevet siden gennemførslen af Hundeloven. Yderligere dokumentation eksisterer ikke - vi presser fortsat på, for at politiet får et egentligt sagsregister.

 

BIG til Folketinget m.m. [ top ]

 Pressemeddelelser m.m. [ top ]

Folketinget [ top ]

Her er materiale, som DTKs Bull Image Gruppe har sendt til Folketinget, f.eks. Rets- og Fødevareudvalg, ministerier, partier og Folketingets ombudsmand. Her er pressemeddelelser udsendt af Dansk Terrier Klubs Bull Image Gruppe. Her er nogle af de vigtigste dokumenter på ft.dk.

Dokumentation [ top ]

Her er diverse kilde- og oplysningsmateriale.

Hundansvarsutredningen

I forbindelse med debatten om farlige hunde nedsatte den svenske stat - i lighed med Danmark - et ekspertudvalg, der udarbejdede denne rapport. Der blev ikke indført racespecifik lovgivning i Sverige.

Hundeloven - erfaringsrapport

Norsk Kennel Klub har udarbejdet denne rapport for de norske myndigheder. Udgivet juli 2013.

Afdækning af årsager til aflivning af familiehunde i Danmark

Det Biovidenskabelige Fakultet har udarbejdet denne rapport, som kortlægger årsager til aflivning af hunde i Danmark.

Beteende & Personlighetsbeskrivning Hund

2011 Beteende & Personlighetsbeskrivning

Svensk projekt af Curt Blixt, Kenth Svartberg, Per Arvelius og Sophia Trenkle Nyberg, der er baseret på 5 racer: Amerikansk Staffordshire Terrier, Dværgpinscher, Golden Retriever, Rhodesian ridgeback og Whippet.
 

Fra resuméet: Under ett antal år har det funnits tankar om att konstruera en beteendebeskrivning liknande Mentalbeskrivning Hund (MH), men bättre anpassad för alla raser.

 

År 2009 ansöktes om medel hos SKK för en pilotstudie med syftet att skapa en metod att för avelsändamål beskriva mentala egenskaper hos hundar.

Ansökan beviljades. Det nya testet, som av SKK senare gavs namnet BPH – Beteende- och Personlighetsbeskrivning Hund – presenterades för klubben den 19 januari 2010 i rapporten Utarbetande av ett beteende- och personlighetstest för avelsändamål.

 

I rapporten framhölls nödvändigheten av fortsatta studier för att säkra testets funktionalitet.

Medel för detta beviljades av SKK senare under våren samma år.

 

Citat fra afsnittet: En översikt över hundarnas beteende: ras- och könsskillnader (delstudie 1) - side 4:

 

I fråga om rasskillnader så framstår american staffordshire terrier jämfört med de övriga fyra
raserna som sociala, trygga, orädda, nyfikna och lekintresserade.

 

Mittmann 2002

Hannover Vet. Universitet. Assessment of Behaviour of Dogs of the pitbull-type and Five other Breeds by Temperament Testing According to the Guidelines of the Dangerous Animals Act of Niedersachsen, Germany (GefTVO) of 5th of July 2000.

Abstract

Bruns 2003

Hannover Vet. Universitet. Temperament Testing According to the Guidelines of the Dangerous Animals Act of Lower Saxony, Germany (GefTVO) of 5th of July 2000 of five breeds of dogs and the pitbull-type: Differences between biting and non-biting dogs.

Abstract

Böttjer 2003  

Hannover Vet. Universitet. Intraspecific aggressive behaviour of five breeds of dogs and the pitbull-type during the Temperament-Testing according to the guidelines of the Dangerous Animals Act of Lower Saxony, Germany (GefTVO) of 05.07.2000.

Abstrac

Paproth 2004  

Hannover Vet. Universitet.Cases of Dog Attacks in Germany.

Abstract

Johann 2004  

Hannover Vet. Universitet.Assessment of the behaviour of Golden Retrievers in comparison to the behaviour of dogs considered dangerous according to the Dangerous Animals Act of Lower Saxony, Germany (GefTVO) of 5th of July 2000.

Abstract

Vicious dogs: The antisocial behaviors and psychological characteristics of owners

American Academy of Forensic Sciences

Undersøgelsen opererer med Akita, Chow Chow, Doberman, pitbull bull, Rottweiler og ulveblandinger som "bidske" (vicious) hunde.

 

This study examined whether vicious dog owners were different on antisocial behaviors and personality dimensions. A total of 869 college students completed an anonymous online questionnaire assessing type of dog owned, criminal behaviors, attitudes towards animal abuse, psychopathy, and personality. The sample was divided into four groups: vicious dog owners, large dog owners, small dog owners, and controls. Findings revealed vicious dog owners reported significantly more criminal behaviors than other dog owners. Vicious dog owners were higher in sensation seeking and primary psychopathy. Study results suggest that vicious dog ownership may be a simple marker of broader social deviance.

 

Der har stået i den danske presse, at det er den amerikanske kennel klub (AKC), der har defineret disse hunde som "bidske". Det er ikke korrekt. 

Dogs are aggressive if they are badly trained

Science News (24/4 2009)

Fakta om hunde, børn og bidskader

www.hej-hund.dk, som udgives af Den Danske Dyrlægeforening og indeholder f.eks.: Antal hunde i Danmark, bidskader – antal/omfang, fakta om børn, bidskader og børneulykker, børn og hunde misforstår hinandens adfærd og gode råd om hunde i snor.

Den Danske Dyrlægeforening - Hundeforbud mangler faglig begrundelse

Racen forudsiger ikke hundens farlighed
- Individuelle forskelle er lige så afgørende som racemæssige.
- Kombination af hund og ejer.

Den Danske Dyrlægeforenings materiale

Ved foretræde for Retsudvalget 20. marts 2010.

 

Den danske Dyrlægeforening

Ingen kan skelne en ulovlig hund fra en lovlig.


Overordnet set er hundens adfærd mere styret af dens ejer og omgivelser end af race, så man er nødt til at se på den enkelte hund. Derfor kan vi også godt tilslutte os en ordning, hvor hundesagkyndige kan være med til at vurdere, om en hund er farlig – eller ej. En sådan vurdering bygger således på hundes adfærd – og ikke på dens race eller udseende.
Den Danske Dyrlægeforening mener, at forbuddet mod bestemte hunderacer helt bør fjernes, og at lovgiverne må finde andre og bedre veje til at håndtere problemet med farlige hunde.

Hunde af forskellig oprindelse, der ligner hinanden.

Forening Fair Dogs poster, der tydeligt illustrerer, at det ikke er muligt at fastslå en hunds race eller blanding ud fra dens udseende.

Alle hunde står parvis...den til venstre er forbudt hund og dem til højre er ikke forbudt - kan du skelne?

DOSO om hundeloven af 1. juli 2010

Udtalelse fra Dyreværns organisationernes samarbejds organisation indhentet af Foreningen Fair Dog.

Dyreværnet om hundeloven af 1. juli 2010

Udtalelse fra Foreningen til værn for værgeløse dyr indhentet af Foreningen Fair Dog.

Dyrenes beskyttelses holdning til raceforbuddet i Hundeloven

Indhentet af Foreningen Fair Dog.

Federation of Veterinarians of Europe on dangerous dogs

Den engelske kennel klub om Dangerous Dogs Act

Norsk Kennel Klub om dansk hundeforbud

 

Kampen om hundene

En analyse af hundeloven og kamphundeejernes praksis.

Specialeafhandling 2010 af Cecilie A. Thorslund

Institut for Samfund og Globalisering

Roskilde Universitet

 

Fra Videnskab.dk: »Regeringen har brudt med 80 års tradition inden for hundelovgivning ved at droppe dokumentation.

Hvis man kigger på de saglige argumenter, kan man pille loven fuldstændigt fra hinanden.

Det har været vigtigere at vise handlekraft, end at sørge for, at man traf beslutninger på et ordentligt grundlag,« konkluderer Cecilie Thorslund, der har lavet sit speciale på Socialvidenskab ved Roskilde Universitet (RUC).

Loven mod muskelhund bygger på hysteri - ikke viden

Dyrefondet Juni 2011

Er det o.k. at være hunderacist

Af Peter Sandøe, professor ved Det Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet og leder af Center for Bioetik og Risikovurdering.

 

Calgary modellen [ top ]

Calgary i Canada har gennemført den eneste lovgivning, der dokumenteret har nedbragt antallet af bid-episoder. 3 år efter indførsel af den såkaldte Calgary model (23M2006 bylaw), rapporterede Calgary om det laveste antal hundebid i 25 år; 137 bid. Til sammenligning lå antallet i 1985 på 621 hundebid.

 

Her er information om Calgary modellen. Få mere at vide via links til højre.

Five principles of responsible dog ownership

Principle #1: Provide a licence and permanent identification for your dog

All dogs over three months of age residing in Calgary must be licensed with The City of Calgary Animal & Bylaw Services. Dogs must wear their licence tag whenever they are off their owner’s property.

In addition to a licence, it is important that dogs have permanent identification in the event that they get lost and lose their licence tags. A tattoo is one form of permanent identification, but it can smear or fade over time and become difficult to read. The preferred method of permanent identification is a microchip that can be scanned for owner information if the dog is lost.

Owners must remember to update their contact information with Animal & Bylaw Services and their microchip provider when they move or change phone numbers so that their information remains current.


Principle #2: Spay or neuter your dog

Responsible dog owners ensure their dogs are spayed or neutered. Not only does spay/neuter surgery prevent dog overpopulation, it also makes for happier pets.

The benifits of spaying/neutering include:

 • It eliminates crying, howling, nervous pacing and frantic attempts to get out and find a mate.
 • Neutering reduces or eliminates inappropriate spraying.
 • Spaying eliminates female heat cycles and bloody discharge.
 • Spay/neuter surgery reduces or eliminates disease, infection and certain cancers of the reproductive system.
 • With spay/ neuter surgery, pets enjoy better health and owners often notice their pets have improved dispositions.
Principle #3: Provide training, socialization, proper diet and medical care for your dog

Basic obedience training is the first step to a well socialized dog. All dogs require daily care, feeding, fresh water and exercise. Regular grooming, yearly check-ups and a vaccination schedule recommended by a veterinarian are important responsibilities that maintain the health of your pets.


Principle #4: Don’t allow your dog to become a threat or nuisance

Barking dogs

Barking is instinctive to dogs, but dog owners must ensure barking does not become a nuisance to neighbours. Dogs bark to communicate with other dogs, to alert their owners of possible danger, to protect their property, and out of boredom. Proper training, supervision and adequate exercise and stimulation will help to prevent problem barking.

Dogs on pathways
All of Calgary’s pathways are on leash areas for dogs, even in off leash areas. Both owners and their dog must remain on the right-hand side of the pathway at all times, unless moving around other pathway users. Owners must ensure that their dog does not interfere with or obstruct any pathway user.


Principle #5: Procure your dog ethically and from a credible source

Having a dog means a commitment for the lifetime of that dog. Ask yourself if this is the right time to bring a companion animal into your family. Do your research on your potential dog’s physical needs and what to expect for food, care and medical costs. Be aware of the type of training, socialization and exercise that will be needed and be sure that you are able to provide all of these things for the lifetime of your dog. Once an informed decision is made, it is imperative that you procure your dog from a rescue organization or breeder that is both credible and humane.

Mission and Philosophy

The mission of Animal & Bylaw Services is to encourage a safe, healthy, vibrant community for people and their pets, through the development, education and compliance of bylaws that reflect community values. We strive to obtain voluntary compliance to municipal bylaws by using education first and then enforcement. As a result of this approach, our responsible pet ownership philosophy and cat and dog licensing programs are viewed as models for municipalities across North America.

Role

Bylaws are essential to the development and maintenance of safe, healthy and vibrant communities, and they help Calgarians live in harmony with their neighbours by setting minimum standards for acceptable behaviour. The role of Animal & Bylaw Services is to help develop bylaws and educate the public about responsible pet ownership and responsible citizenship. Our role includes:

 • Encouraging voluntary compliance to 24 bylaws and 11 provincial statutes through education and enforcement by our bylaw enforcement and peace officers.
 • Working with community stakeholders, partners, business revitalization zones (BRZs) and citizens to identify issues and develop solutions that work.
 • Protecting the environment, private and public property.
 • Ensuring high standards of public health and safety.
 • Responding to citizen complaints and helping neighbours resolve their bylaw issues.
 • Providing school and public education programs to teach children and adults about responsible pet ownership and responsible citizenship.
 • Supporting projects to improve communities through the Community Standards Fund, Community Cleanups Business Revitalization Zones and the Crime Prevention Fund.
 • Sheltering cats and dogs that have been impounded under the Responsible Pet Ownership Bylaw.
 • Reuniting lost cats and dogs with their owners.
 • Coordinating licensing for cats and dogs residing in the city of Calgary.
 • Providing a no-cost spay/neuter program and fee assistance to eligible pet owners
 • Offering adoption services for cats and dogs.
 • Funding veterinary clinics to cover emergency medical care for injured stray cats and dogs.

Links til officiel information

 • Calgary Animal & Bylaw Services
   
 • Calgary bylaw no. 23M2006
  This bylaw allows Animal & Bylaw Services to work with Calgarians to ensure that cats, dogs, their owners and neighbours live together in safety and harmony. This bylaw contains regulations for cats, dogs and livestock living in Calgary.
   
 • Responsible dog ownership
  Folder om ansvarlighed - The five principles.

   
 • I heart my pet rewards program
  The "I Heart My Pet" rewards program for responsible pet owners is The City's way of thanking the thousands of Calgarians who chose to license their cat or dog. The card gives discounts on a variety of products and services at more than 60 partnering vendors. By using the card just a couple of times, pet owners can recoup the cost of their licensing fees.

   
 • Off-leash area locations in parks
  Calgary is fortunate to have 150 public off-leash areas in our multi-use parks for Calgarians and their dogs to enjoy.
   
 • P.U.P.P.Y program
  Pick Up Pooch's Poo Yourself.
  Calgarians are invited to participate in four exciting events that focus on park stewardship to keep our off-leash areas safe and healthy for pets, people and wildlife. Experts will be on-hand to share information on a variety of pet-related topics; volunteers will lead engaging, interpretive programs; and supplies will be available for community residents to “pitch in and pick up” waste.
  Help make our parks #1 by picking up #2!

 


[ forrige ] [ top ] [ næste ]

 

 

 

Home

Alle rettigheder forbeholdes Bull Image Gruppen og øvrige opretshavere af fotos, tekst m.m. Der må citeres fra websiden ved angivelse af bull-image-gruppen.dk som kilde samt dato for opdatering.

* Webmaster